Πολιτική Απορρήτου

H εταιρία με την επωνυμία «EAT CRETE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EAT CRETE IKE», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιοφώντος 7, 11634, με ΑΦΜ 801280668, ΔΟΥ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: (+30) 210 7224282, email: info@ladi-eatcrete.gr (εφεξής «η Εταιρία» ή «εμείς»), δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών.

Η Εταιρία σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για λόγους διαφάνειας, παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας των δεδομένων που ακολουθούμε:

1. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας

Η Εταιρία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και μέσω ταχυδρομείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

EAT CRETE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιοφώντος 7, TK 11634, (+30) 210 7224282

info@ladi-eatcrete.gr

2. Πληροφορίες που συλλέγουμε και γιατί

Η Εταιρία συλλέγει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας, όπως πληροφορίες σχετικές με συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης και της διεύθυνσης IP), προκειμένου να διευκολύνουμε την πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα.

Επιπλέον, συλλέγουμε τις πληροφορίες που τυχόν υποβάλετε με δική σας πρωτοβουλία (όνομα, επίθετο, email) στην ηλεκτρονική φόρμα που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας, όταν εσείς επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και/ή επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με δράσεις της Εταιρίας μας και προσφορές στα προϊόντα μας.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας, ή/και όταν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπληρώνοντας με δική σας πρωτοβουλία μία από τις παραπάνω ηλεκτρονικές φόρμες για να επικοινωνείτε μαζί μας και/ή επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με δράσεις της Εταιρίας μας και προσφορές στα προϊόντα μας.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας, μετά από δικό σας αίτημα, και / ή να σας αποστείλει ενημερωτικό υλικό σχετικά με προσφορές και δράσεις της και για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη της Ιστοσελίδας.

5. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για δεκαπέντε ημέρες (15) από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας που ζητήσατε. Ειδικά για τις διαφημιστικές ενημερώσεις, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με προσφορές και δράσεις της Εταιρίας μας.

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα “cookies”

Επισκεφθείτε την πολιτική cookies μας για περισσότερες πληροφορίες.

7. Αποδέκτες των δεδομένων

Η Εταιρία μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες της που συνδράμουν στην εσωτερική της λειτουργία, όπως για παράδειγμα συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας, επιχειρήσεις λογιστικών, νομικών υπηρεσιών, κλπ.

Αυτά τα τρίτα μέρη αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από την Εταιρία.

8. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρία πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

9. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

  • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.

  • Επίσης, δικαιούστε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε τρίτο φορέα.

  • Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία επεξεργάζεται στα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr / Τα δικαιώματα μου / Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

10. Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου

Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο σας καλούμε να παρακολουθείτε τακτικά την Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.

11. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρία συλλέγει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 210 7224282 και/ή με email στη διεύθυνση info@ladi-eatcrete.gr και/ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρίας ως ανωτέρω αναφέρεται.

12. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών από προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε διακομιστές σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και εφαρμόζουμε διαδικασίες για τη διασφάλιση και την αποθήκευση δεδομένων. Η επισκεψιμότητα του δικτύου παρακολουθείται και φιλτράρεται από σύστημα τείχους προστασίας, ενώ τα δεδομένα σαρώνονται από λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για την προστασία από ιούς.